Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz.1198)
informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu na poszczególnych właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.
Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami (m.in. ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz. U Nr 11, poz.95 z późn. zm.) , a także ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926) z następującymi wyjątkami:.
1) Na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych - Art. 49. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
- Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
- Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.
2) Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych: Art. 29. 1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
- Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
- Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
- Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (22kB) rtf


Wytworzył: Marek Lewandowski (11 lipca 2003)
Opublikował: Jan Zdziebłowski (11 lipca 2003, 13:24:34)

Ostatnia zmiana: Marek Lewandowski (12 listopada 2012, 10:04:29)
Zmieniono: zmiana administratora

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8021

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij