Informacja dla wnioskodawców


UCZEŃ NA WSI

Wójt Gminy Świecie nad Osą zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” realizowanego ze środków PFRON.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej),
3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Świecie nad Osą,
4. posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (w roku 2007 jest to kwota 1078,92 zł).

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:
1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne)
3. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizacyjnych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2.zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3.dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PEFRON nie może przekraczać:
1.w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwota 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3.w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą, pokój nr 10

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
kserokopie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,zaświadczenie ze szkoły o pobieranie nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, kserokopie akty urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,kserokopie dokumentu o ustawieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na właściwym formularzu należy składać w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2007r.

wniosek (256kB) word
załącznik do wniosku (45kB) word
informacja dla wnioskdawców (229kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Świecie nad Osą (5 września 2007)
Opublikował: Jan Zdziebłowski (6 września 2007, 08:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7101

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij