Ogłoszenie nabór na rachmistrzów


O G Ł O S Z E N I E
 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
 
 
Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Świecie nad Osą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 277)
 
ogłasza
 
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
·       pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem);
·       dyspozycyjna, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące;
·       posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held i zainstalowanymi na nich aplikacjami - system GPS, mapy cyfrowe);
·       godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna, wykazująca się dobrą organizacją pracy;
·       odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach;
·       asertywna, umiejąca zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość  i cierpliwość podczas wprowadzenia z nimi rozmów;
·       zamieszkująca lub pracująca na terenie gminy Świecie nad Osą.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
 
Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
·       kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (hand-held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami;
·       kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie;
·       tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
 
 
Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:
·       w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi zobowiązani są do aktualizacji wykazu adresowo - mieszkaniowego;
·       w dniach 6 - 7 kwietnia rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową;
·       rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 r. i zakończą w dniu 30 czerwca 2011 r.;
·       w dniach 15 - 16 kwietnia rachmistrz dokonuje spisu osób bezdomnych;
·       rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);
·       rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
·       rachmistrz spisowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy statystycznej oraz stosowania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych;
·       w trakcie obchodu przedspisowego oraz spisu rachmistrz zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami instrukcji metodologicznej oraz instrukcji obsługi aplikacji mobilnej, a także wiedzy pozyskanej podczas szkolenia;
·       rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011roku.
 
Pisemne zgłoszenie należy składać w dniach od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.
Podanie powinno zawierać m.in. dokładne dane adresowe kandydata, numer telefonu. Do podania należy załączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej.
 
Ustalona przez GUS liczba rachmistrzów spisowych dla gminy Świecie nad Osą to 2 osoby.
 
Wszelkich informacji w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów udziela lider gminny pod nr telefonu 56/466 16 13 wew. 18 lub bezpośrednio w biurze Nr 10 Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.
 
Gminny Komisarz Spisowy

Wytworzył: Gminny Komisarz Spisowy (6 grudnia 2010)
Opublikował: Marek Lewandowski (6 grudnia 2010, 13:40:51)

Ostatnia zmiana: Marek Lewandowski (10 grudnia 2010, 14:02:17)
Zmieniono: zmieniono rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij