Ogłoszenia

Zmiana godzin funkcjonowania Urzędu Gminy Świecie nad Osą

Informujemy, że  od dnia  l   stycznia 2017  r.   Urząd  Gminy  Świecie nad  Osą czynny  będzie w następujących dniach i godzinach: PONIEDZIAŁKI         [...]

OBWIESZCZENIE - konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świcie nad Osą na lata 2016-2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Świecie nad Osą z dnia 9 listopada 2016 r.   Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ogłaszam, [...]

Urząd Gminy zatrudni kierowcę z uprawnieniami kategorii „D”

  Urząd Gminy w Świeciu nad Osą zatrudni  kierowcę z uprawnieniami kategorii „D” informacje o warunkach i szczegółach  zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu  564661613 [...]

Obwieszczenie -informuje, że niezwłocznie przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016 – 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 września 2016 roku     Na podstawie Uchwały Rady Gminy Świecie nad Osą nr XV/104/2016 z dnia 14 września 2016 roku Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje, [...]

Ogłoszenie -zasady uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Świecie nad Osą, 2016.04.19   RGŚ.6180.1.2016                      O G Ł O S Z E N I E   W nawiązaniu pisma [...]

OGŁOSZENIE - w związku z wykonaną w gminie Świecie nad Osą modernizacją gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

                Świecie nad Osą, 26.01.2016 r.       OGŁOSZENIE   W związku z wykonaną w gminie Świecie nad Osą modernizacją [...]

OGŁOSZENIE W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, która wystąpiła na terenie Gminy Świecie nad Osą

                                       Świecie nad Osą, [...]

O G Ł O S Z E N I E W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku suszy

                                     [...]

Zaproszenie

Powiat Grudziądzki zaprasza mieszkańców powiatu na szkolenie edukacyjne organizowane w ramach: „Programu Wykrywania WZW B i C w województwie kujawsko - pomorskim". Spotkanie odbędzie się dnia 19 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu w Bursztynowie, działki w Bursztynowie i dwóch działek w Lisnówku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W BURSZTYNOWIE I ŚWIECIU NAD OSĄ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY: LOKAL W BURSZTYNOWIE I DWIE DZIAŁKI W LISNÓWKU

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO [...]

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA GABINET WETERYNARYJNY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU   na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokal nr 12 w Świeciu nad Osą

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Świeciu nad Osą i Bursztynowie

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄna podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami        (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.)podaje do publicznej wiadomości WYKAZ [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Świeciu nad Osą

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn."Nadbudowa budynku magazynowo-składowego" w Świeciu nad Osą

Świecie nad Osą, 2014-02-11     IBN.6730.3.2014     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Wójt Gminy Świecie nad Osą na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013r. póz. 907 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na środowisko [...]

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo  w gminie Świecie nad Osą   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym działka 82/11

OGŁOSZENIE O PRZETARGUna podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady [...]

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w Lisnowie

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami        (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Świeciu nad Osą i Lisnowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Świeciu nad Osą

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 sierpień 2013

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami        (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości [...]

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do projektu Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2013 - 2032.

        O B W I E S Z C Z E N I E      Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partęczyny I na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 [...]

obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partęczyny I

  OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 położonego w budynku nr 39 w Świeciu nad Osą

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  § 13 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 i 4 w Świeciu nad Osą

  WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI [...]

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 103/11 w Lisnowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  [...]

wykaz lokalu przeznaczonego do sprzedaży

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI [...]

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami           (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Linowie, Świeciu nad Osą i Lisnowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 i  [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (j.t. Dz.U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  [...]

ogłoszenie o przetargu dz.103/11 Lisnowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Lisnowie

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 103/7 w Lisnowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) § 3 ust.1 [...]

O G Ł O S Z E N I E w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych.

RGŚ 618.1.3.2011                                       [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami             (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do [...]

ogłoszenie o przetrargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGUna podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651. z póz. zm.) Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651. z póz. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ [...]

Ogłoszenie zamiarze zawarcia umowy w trybie przetargu z wolnej reki na udzielenie kredytu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w trybie przetargu z wolnej reki na udzielenie kredytu w kwocie 400.000,00 zł Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 389674 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 [...]

Ogłoszenie w sprawie szacowania strat w 2011 r.

RGŚ 618.1.2.2011                                           [...]

ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm), § 3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady [...]

wykaz nieruchomości3

  WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI [...]

ObwieszczenieKomisarza Wyborczego w Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików [...]

wykaz nieruchomości rolnych

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami            (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póz. zm.) podaje do [...]

Ogłoszenie nabór na rachmistrzów

O G Ł O S Z E N I E   NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011     Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Świecie nad Osą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie [...]

wykaz nieruchomości

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄna podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami       (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603. z póz. zm.)podaje do publicznej wiadomościWYKAZ [...]

ogłoszenie o przetargu II

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn.zm ) § 3 ust. 1 i § 13 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij