Strategia rozwoju

                                                                                       
                                                                                    

Fragment z tekstu Strategii

WSTĘP

Współpraca
Postulat stworzenia unikalnego produktu turystycznego wykorzystującego w pełni zasoby naturalne kulturowe terenu Pojezierza Brodnickiego i okolic Grudziądza rozumiany jest jako komplementarne wykorzystanie unikanych zasobów występujących w poszczególnych gminach tego regionu. Działanie te mogą zostać określone sloganem "wspólnie wykorzystujmy to co mamy  bez konieczności konkurowania ze sobą". Podejście to wymaga skoordynowania działań oraz określenie jakie elementy produktu będą tworzone i rozwijane w poszczególnych gminach  Podejście to stwarza szansę racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych. Komplementarności rozwoju bo to mamy na myśli jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gdyż powoduje zachowanie tego co najcenniejsze na danym terenie bez potrzebny naśladownictwa, replikowania i ponoszenia dodatkowych nakładów.

Rozwój zrównoważony
Postulat przyjęcia ograniczeń w zagospodarowaniu przemysłowym rolnicznym turystycznym limitowanymi zasobami miejscowymi - organizacyjnymi, finansowymi, środowiska naturalnego, kulturowego samorządów oraz mieszkańców rozumiany jest jako proponowanie działań które są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu lokalnego potencjału z niewielkim wsparciem zewnętrznym.
Postulat ten prowadzi do osiągnięcia następujących cech rozwoju:
Utrzymanie równowagi pomiędzy wykorzystaniem a odtworzeniem zasobów naturalnych to stworzenie systemu ochrony zasobów w celu uczynienia z nich trwałej bazy dla rozwoju turystyki. Działania te w części będą związane z realizacja planów zalesień i zadrzewień gminy, odtworzeniem zniszczonych prze działalność gospodarczą i turystyczna obszarów, ograniczeniem zabudowy w terenach atrakcyjnych turystycznie. Zasoby naturalne stanowią podstawę do rozwoju tego terenu i dla tego powinny być chronione.
Zachowanie równowagi pomiędzy posiadanymi zasobami i infrastrukturą turystyczną a liczbą przyjeżdżających turystów to planowanie działań w sposób, który nie prowadzi do zniszczenia zasobów ani do zachwiania równowagi popytu i podaży usług na terenie pojezierza brodnickiego i ziemi grudziądzkiej  Wszelkie działania proponowane w strategii będą zaplanowane tak, aby nie doprowadziły do "przegrzania rynku", które może nastąpić z powodu ograniczonej oferty i niezaspokojenia popytu. Wpływ na taką może mieć zarówno nie dostosowana do oczekiwań turystów infrastruktura turystyczna jak i zbyt słabo rozwinięta infrastruktura komunalna i usługi ograniczające dostęp turystów do atrakcji i usług turystycznych.
Traktowanie terenów ochronionych jako miejsca wykorzystywanego dla rozwoju turystyki a nie miejsca realizacji inwestycji turystycznych to planowanie rozwoju infrastruktury turystycznej przed wszystkim w otulinie parku oraz w leżących w jej pobliżu miejscowości. Tereny chronione mają stanowić zasób nienaruszalny wolny od inwestycji turystycznych, gdyż jako takie są niezwykle cenione przez turystów. Rezerwaty i Parki Krajobrazowe ma stać się miejscem do którego turyści podążają a nie przebywają. W myśl tego założenia teren parku będzie miejscem rekreacji i zaś pobyt wyżywienie i pozostałe usługi realizowane w jego otoczeniu..

Organiczna zasada rozwoju
Rozwój musi mieć charakter organiczny. Oznacza to, że inwestowanie w rozwój musi być oparte o zasadę współpracy, współdziałania, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Przedsięwzięcia muszą być oparte na powszechnym uznaniu zasad i wartości na jakich opiera się koncepcja rozwoju oraz podstawowe przedsięwzięcia. Wszelkie działania muszą wynikać z uprzednio przyjętych przez społeczność idei, wartości i wzorów. Innymi słowy: rozwój musi polegać na zmianach w świadomości mieszkańców. Oni zaś zamienią przyjęte wzory, zasady, plany, w inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia. Działania polegające na odgórnych inwestycjach, przyjmowaniu przepisów o ochronie, planowaniu dzielnic biznesu itp., łamią  zasadę rozwoju organicznego, są mało skuteczne i pociągają za sobą koszty przekraczające możliwości nawet dosyć bogatych samorządów. Jest to zasada ważna w ogóle. Szczególne znaczenie ma wtedy kiedy dla rozwoju usiłujemy wykorzystać unikalne i wrażliwe zasoby naturalne (piękno, tradycję).
Rozwój organiczny to budowanie strategii rozwoju w oparciu o wspierane przez gminę inicjatywy obywatelskie. Postulat ten zostanie zrealizowany poprzez rozwój instytucji wspierających rozwój gospodarczy, turystykę oraz ochronę środowiska naturalnego. W strategii znajdą się również dyrektywy dotyczące zarządzaniem majątkiem komunalnym oraz usługami w sposób zgodny zasadami tzw nowego  zarządzania publicznego.
Podstawowym wyzwaniem jest uzyskanie wpływu na wykorzystanie możliwie jak największej części (widocznych i ukrytych) zasobów i dochodów na inwestycje rozwojowe zarówno indywidualne i wspólne. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców w prowadzane na terenie gminy inwestycje. Zaangażowanie takie daje umożliwia realizowania wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków finansowych gminy oraz mieszkańców.

Tworzenie programów i projektów
Tworząc karty projektów i programów wykorzystaną opracowaną w latach 70 przez USAID metodę LogFrame. Każda z opisanych programów ma określone następujące elementy Cel, rezultaty, wyniki, każdy z tych elementów ma przypisane wskaźniki oraz opisane źródła informacji służące od ich tworzenia. Poszczególne elementy procesu tworzenia programu:
Określenie celu:
Cel - Identyfikuje efekty jakie przewidywane są do osiągnięcia w wyniku wykonanych zadań programów
Wskaźniki efektów:
Wskaźniki efektywności -Obliczanie efektywności to stopień w jakim osiągamy zamierzony sukces czyli na ile zakładane cele zostały osiągnięte. Wskaźniki efektywności odnoszą się do ogólnie zarysowanych celów takich jak poprawa warunków czy standardu życia. Istotnym elementem oceny efektywności jest jasne zdefiniowanie celów.
Źródła informacji:
Źródła Informacji - Dla wskaźników efektywności źródłami informacji będą porównywalne dane gromadzone w ramach są Systemu Analiz Samorządowych. Określają one poziom rozwoju danej społeczności lokalnej .
Ryzyko i wpływ:
Ryzyko i wpływ - dla wszystkich elementów procesu LogFrame określamy elementy ryzyka które może wpłynąć na realizację projekt. Przewidując ryzyko określono inne czynniki które mogą przyczynić się do sukcesu i porażki realizowanych przez gminę zadań określonych w strategii. Ryzyko i wpływ określane jest także w przypadku rezultatów projektów a także ich wyników.
Rezultaty projektów
Rezultaty - to wpływ, jaki realizacja zadań projektów wywarła na mieszkańców - odbiorców projektów .
Wyniki projektów
Wyniki - to efekty realizacji projektu mierzony jako proporcja wkładu do wyników Mogą one mieć pośrednie i bezpośrednie znaczenie w ocenie osiąganego celu.

strateg (128kB) zip


Wytworzył: Rada Gminy (26 czerwca 2000)
Opublikował: Jan Zdziebłowski (5 czerwca 2003, 11:00:51)

Ostatnia zmiana: Jan Zdziebłowski (23 lutego 2004, 10:49:57)
Zmieniono: Zmiana formatowania tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8895

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij