Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwały z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały »Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świecie nad Osą na lata 2016-2018

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Partęczyny

Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu

Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 września 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą

Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Gminy Świecie nad Osą z Miastem i Gminą Łasin przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - II etap".

Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 września 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego

Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 września 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2016 rok.

Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 września 2016


w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2025

Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą

Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności czasowego zachodzenia łopat elektrowni wiatrowej ponad powierzchnię nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Bursztynowo.

Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej

Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2016 rok

Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą za 2015 rok
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij