Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze uchwały »Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Świecie nad Osa z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą

Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Proplemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2013 rok

Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie wystąpienia gminy Świecie nad Osą z Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu

Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą

Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniou rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinmy w Gminie Świecie nad Osą na lata 2013-2015

Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie nad Osą.

Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2013

Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2013-2018.

Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2012 rok.

Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2012-2018.

Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad Osą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Uchwała nr XXI/107/2013 Rady Gminy Świecie nad Osa z dnia 30 listopada 2012


w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie działki oznaczonej nr 27/18 położonej w miejscowości Szarnoś

Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Świecie nad Osą w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od podatku

Uchwała nr XXI/101/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij